Gedragstherapie kan hulp bieden bij vogels/papegaaien/kippen die probleemgedrag vertonen. Onder probleemgedrag verstaan we gedrag dat voor henzelf, de eigenaar of de maatschappij problemen geeft.

Enkele voorbeelden die vaak voorkomen:

  • Verstoorde pikorde.
  • Bijten naar soortgenoten, andere dieren, de baas of vreemde mensen (opgelet: agressie kan uit angst voortkomen!)
  • Schreeuwen, krijsen.
  • Niet alleen kunnen zijn of verlatingsangst.
  • Kaalplukken.

 

Hoe ga ik te werk?

Na een eerste telefonisch of mail contact, stuur ik u een vragenformulier, dat kan per mail of per post. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst krijg ik een goed inzicht in het gedrag van de vogel. Maar vooral belangrijk is hoe u als baas met het gedrag van uw vogel omgaat. Geeft u onbewust aanleiding, hoe reageert u enz.

Vaak is beeldmateriaal handig, dat kunnen foto's maar liefst video-opnames zijn van uw vogel waarin hij of zij het ongewenst gedrag vertoont. Als het nodig is, kom ik naar uw thuis om het gedrag objectief te analyseren. Tevens is het belangrijk dat u eerst een medisch probleem uitsluit dus indien nodig is een bezoek aan de dierenarts aangeraden.

Na het verzamelen van deze informatie probeer ik een diagnose te stellen en kunnen we samen een therapie bespreken. Aangezien ieder probleem een specifieke aanpak vereist, is geen therapie dezelfde. Het is afhankelijk van het ongewenst gedrag, het karakter van de vogel en de unieke baas-vogel relatie. Uiteraard hou ik ook rekening met de mogelijkheden die u als eigenaar heeft om de therapie in praktijk om te zetten.

Natuurlijk krijgt u mijn advies ook op papier zodat u bij uw thuis alles nog eens rustig kunt nalezen.

Vanzelfsprekend mag u mij steeds mailen of bellen i.v.m. aanvullende informatie of bijkomend advies.

Corina.

 

Let wel: als gedragstherapeut kan ik nooit garanties geven omdat het gaat om complexe emoties. Veel hangt af van hoe lang het probleem al bestaat en hoe diep het geworteld is. Een probleem dat al jaren aanhoudt, is niet op te lossen in enkele dagen of weken, dat spreekt voor zich. Bovendien is ook de inzet van het baasje en de tijd die hij/zij aan de gegeven adviezen wil besteden van groot belang.